KINOLOŠKO DRUŠTVO TRBOVLJE


Direkt zum Seiteninhalt

CAC 2019

PRIREDITVE > CAC Trbovlje27. državna razstava psov vseh pasem
27th National Dog Show of all Breeds

CAC TRBOVLJE 2019
25
.08.2019
Na Kipah


Druga preliminarna statistika / Second preliminary statistics

Prva preliminarna statistika / First preliminary statistics


Informacije / Information
Phone: +386 (0)31 267 989 (Tanja Kostanjevec)
+386 (0)31 659 882 (Sabina Strniša)
E-mail: cacshowtrbovlje@gmail.com

Prijavnico poslati / Send entry form:
E-mail: cacshowtrbovlje@gmail.com
Web: DOGLLE
Post: Kinološko društvo Trbovlje,
Pod ostrim vrhom 31A, p.p. 8, SI-1420 Trbovlje, Sovenija


ZADNJI ROK PRIJAVE / ENTRY DEADLINE: 16. 08. 2019

Prijavnica / Entry form

POMEMBNA OPOZORILA
Razstavljajo se lahko le psi z rodovnikom, ki ga priznava FCI.
Razstavljavci morajo imet na razstavi s seboj originalni
rodovnik psa. Razstave se ne smejo udeležit bolni psi in vidno
breje psice. Med razstavo morajo bit vsi psi na vrvici, ostri psi
pa morajo nosit nagob
cnik. Lastnik psa je odgovoren za škodo,
ki jo povzroči njegov pes. Razstavljavec mora prit pravo
casno v
svoj ocenjevalni krog, po vrstnem redu, ki je določen v
katalogu. S prijavo na razstavo razstavljavci priznavajo pravila
Kinološke zveze Slovenije o prireditvah. Organizator si
pridržuje pravico zamenjave sodnikov.
Obveza placla
prijavnine obstoji ne glede na to, ali je bil pes dejansko
pripeljan na razstavo ali ne.
Pisne pritožbe razstavljavcev se
obravnavajo samo v času razstave ob plačilu kavcije, ki znaša
50€. Razstavljavci razstavljajo svoje pse na lastno odgovornost.
Organizator ne prevzema nobene odgovornost za škodo, ki je
povzročena s strani psov ali razstavljavcev.


VETERINARSKA DOLOCILA
Razstavljavci morajo imet za pse veljavno potrdilo o cepljenju
prot steklini.


PRIJAVE
Prosimo, da prijavnico izpolnite ctljivo in v celot. Obvezno ji
priložite: fotokopijo rodovnika, fotokopijo FCI potrdila o
opravljenem izpitu za delo,
ce psa prijavljate v razred delovnih,
fotokopijo državnega ali mednarodnega prvaštva,
ce psa
prijavljate v razred prvakov in fotokopijo potrdila o plačani
prijavnini za psa. Organizator lahko psa prerazporedi v pravilni
razred. Pred razstavo prejme razstavljavec potrditev prijave. To
potrdilo je hkrat tudi vstopnica za eno osebo na prijavljenega
psa.


Na razstavah je prepovedano razstavljanje kupiranih psov
vseh pasem skotenih po 1.1.2015, razen psov s kupiranimi
repi ob predložitvi veterinarskega obvestla, da je bilo
kupiranje opravljeno iz zdravstvenih razlogov. Razstavljavec je
dolžan veterinarsko potrdilo predložit ob prijavi na razstavo
in sodniku fzi
cno v razstavnem krogu.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Razstavljavec soglaša, da organizator razstave obdeluje in
uporablja zbrane osebne podatke za namene v zvezi z
razstavami in da te podatke ter slikovni material o razstavi
javno objavi.

IMPORTANT NOTICE
Only the dogs with the FCI recognised pedigree may be shown.
The original pedigree is to be available at the show. Sick dogs
and visible pregnant females can not take part at the show. All
dogs should be kept on leash at all tme and muzzled if
aggressive. The exhibitor is liable for any damages caused by
his / her dog(s) at the show. The exhibitor are liable for the
presentaton of his / her dog(s) by the catalogue numbers in
the ring in due tme. By signing the registraton form,
exhibitors accept to follow the Cynological Associaton of
Slovenia Bylaws on Exhibitng. The organiser reserves the right
to substtute the judges.
The registraton fee is to be setled
regardless whether the registered dog is shown or not.
Exhibitors writen complaints will be dealt with at show only
and with deposit of 50€. All dogs are shown at the exhibitors
own account and risk. The organizer can not be held liable for
damages caused by dogs or exhibitors.


VETERINARY REGULATIONS
Dogs presented on show must have a valid vaccinaton against
Rabies. Please, bring the valid vaccinaton certicate.


ENTRY
The entry form must be illed in correctly and legible. A
photocopy of the pedigree, receipt of payment, a photocopy
of champion certicate for champion class and a photocopy of
FCI working certicate for working class must be enclosed. The
exhibitors will receive the conirmaton of registraton at least
7 days before the show. This is also an entrance tcket for one
person per dog.


It is forbidden to show DOCKED and CROPED dogs born afer
1.1.2015 on Shows in Slovenia, except dogs with only docked
tail if they were docked for health reasons. When this
excepton is being used, a veterinary conformaton that the
dog was docked for health reasons must be atached to the
entry as well as presented to the judge in the ring on the
show itself.


PERSONAL DATA PROTECTION NOTICE
The exhibitor agrees that the show organizer processes and
uses the collected personal data for the dog shows
purposes and allows publishing of these data as well as the
show photo material.


Program / Programme 25.08.2019

07.00 - 9.30 Dovod psov - Entry
9.30 Otvoritev razstave - Opening ceremony
10.00 - 15:00 Ocenjevanje psov - Judging
14.30 Junior and Senior handling
15.00 - 17.00 Izbor najlepšega psa razstave - Best in Show ProgrammZurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü